ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων του 1ου κύκλου για το ΠΜΣ Δημόσια Υγεία ολοκληρώθηκε.

Για τις αιτήσεις του 2ου κύκλου, η πλατφόρμα θα είναι ενεργή από 01/09/2024 έως και 16/09/2024

 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας !

Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων του ΠΜΣ Δημόσια Υγεία για τον 2ο κύκλο, θα είναι ενεργή από 01/09/2024 έως και 16/09/2024

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 1ου κύκλου από 20-03-2024 έως και 20-06-2024

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2ου κύκλου από 01/09/2024 έως και 16/09/2024

Επιλέξτε παρακάτω την ειδίκευση για την οποία θέλετε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας :

Επιστήμη και Πολιτικές
Δημόσιας Υγείας

(Public Health Science and Policy)

Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή
Δημόσια Υγεία

(Infectious Diseases – Public Health Laboratories)

Προαγωγή Υγείας Παιδιών και
Εφήβων – Σχολική Υγεία

(Health Promotion of Children and Adolescents – School Health)