Σύλλογος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Με στόχο τη σύνδεση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τους χιλιάδες επιστήμονες που προήλθαν και θα προέλθουν από ένα από τα μεγαλύτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και οι οποίοι διακρίθηκαν αλλά και θα διακριθούν στους τομείς της ακαδημαϊκής, επιστημονικής, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Ελλάδας, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Τμήματος Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας υποστηρίζεται η ίδρυση του Ενιαίου Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και η ανάπτυξη σειράς δράσεων.

Οι δραστηριότητες του Συλλόγου Αποφοίτων θα είναι, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση χορηγιών για την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος και των αποφοίτων, η σύνταξη μελετών πολιτιστικού, εκπαιδευτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε αποφοίτους για τα επιτεύγματα και την προσφορά τους στην επιστήμη, τον πολιτισμό και την κοινωνία, η θεσμοθέτηση βραβείων και υποτροφιών, η συμμετοχή σε δράσεις για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιδρύματος κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα https://clio.uniwa.gr/syllogos-apofoiton/