Β΄ Εξάμηνο

Β΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος

1η Ειδίκευση: 
Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας
ΠΜΣΔΥ201 Ενιαία Υγεία ΜΓΥ 39 6 Παπαδογιαννάκης Εμμανουήλ,Γιακκούπη Παναγιώτα
ΠΜΣΔΥ202 Στρατηγικές Επικοινωνίας στη Δημόσια Υγεία ΜΓΥ 39 6 Σίμου Έφη
ΠΜΣΔΥ203 Στρατηγικός Σχεδιασμός & Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας ΜΕΥ 39 6 Πάβη Ελπίδα,Παπανικολάου Βασιλική
ΠΜΣΔΥ204 Βιοηθική και Δίκαιο στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας ΜΕΥ 39 6 Γκαράνη-Παπαδάτου Σταματία
ΠΜΣΔΥ205 Καινοτόμες Πολιτικές στα Τρόφιμα ΜΕ 39 6 Τσόγκα Αρετή,Κοτροκόης Κώστας

2η Ειδίκευση: 
Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία
ΠΜΣΔΥ201 Ενιαία Υγεία ΜΓΥ 39 6 Παπαδογιαννάκης Εμμανουήλ,Γιακκούπη Παναγιώτα
ΠΜΣΔΥ202 Στρατηγικές Επικοινωνίας στη Δημόσια Υγεία ΜΓΥ 39 6 Σίμου Έφη
ΠΜΣΔΥ203 Στρατηγικός Σχεδιασμός & Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας ΜΕΥ 39 6 Πάβη Ελπίδα,Παπανικολάου Βασιλική
ΠΜΣΔΥ204 Βιοηθική και Δίκαιο στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας ΜΕΥ 39 6 Γκαράνη-Παπαδάτου Σταματία
ΠΜΣΔΥΛ201 Δομή και Οργάνωση Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας ΜΕ 39 6 Τζανακάκη Τζωρτζίνα, Ξηρογιάννη Αθανασία, Τέγος Νικόλαος

3η Ειδίκευση: 
Προαγωγή Υγείας Παιδιών & Εφήβων – Σχολική Υγεία
ΠΜΣΔΥ201 Ενιαία Υγεία ΜΓΥ 39 6 Παπαδογιαννάκης Εμμανουήλ,Γιακκούπη Παναγιώτα
ΠΜΣΔΥ202 Στρατηγικές Επικοινωνίας στη Δημόσια Υγεία ΜΓΥ 39 6 Σίμου Έφη
ΠΜΣΔΥΠ203 Διατροφή και Σωματική Δραστηριότητα Παιδιών και Εφήβων ΜΕ 39 6 Βασιλάκου Ναΐρ-Τώνια
ΠΜΣΔΥΠ204 Δημόσια Υγεία στο Σχολικό Περιβάλλον ΜΕ 39 6 Πατσουλά Ελένη,Παπαβασιλόπουλος Βασίλειος
ΠΜΣΔΥΠ205 Υγιεινή & Ασφάλεια στο Σχολικό Περιβάλλον ΜΕ 39 6 Ντουνιάς Γιώργος,Ριζά Ελένη