Επικοινωνία

Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Βασιλάκου Ναΐρ – Τόνια

Τηλ: 213 20 10 283

email: tvasilakou@uniwa.gr

 

Γραμματεία ΠΜΣ Δημόσια Υγεία:

Σταθάκη Μαρία

Τηλ:  213 20 10 207

email: mstathaki@uniwa.gr

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196