Εκδηλώσεις

Η Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας (π. ΕΣΔΥ)

και οι Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Δημόσια Υγεία»

«Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»

«Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία»

σας προσκαλούν στην Τελετή Καθομολόγησης & Απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Σπουδών

την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ...

Περισσότερα

Η Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας και οι Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία», «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», «Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία»

σας προσκαλούν στην τελετή καθομολόγησης & απονομής των Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης,

το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:30 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο «Γ. Κυριόπουλος», της Σχολής Δημόσιας Υγείας, στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών (Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, ...

Περισσότερα

H Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει Στρογγυλό Τραπέζι με εισηγήσεις μελών της Rutgers School of Public Health, University of Rutgers, USA, στο πλαίσιο του Μνημονίου συνεργασίας (MOU) που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο Σχολών.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Γιάννης Η. Κυριόπουλος», Πανεπιστημιούπολη Αθηνών, Λεωφ. Αλεξάνδρας 196,

...
Περισσότερα

Η Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας και οι Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία», «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», «Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία»

σας προσκαλούν στην τελετή καθομολόγησης & απονομής των Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης,

το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο της Σχολής Δημόσιας Υγείας, στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών (Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αμπελόκηποι). ...

Περισσότερα