ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας (π. ΕΣΔΥ)

και οι Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Δημόσια Υγεία»

«Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»

«Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία»

σας προσκαλούν στην Τελετή Καθομολόγησης & Απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Σπουδών

την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ