Υποδομές

Αίθουσες διδασκαλίας – Εργαστήρια

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας στεγάζεται στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών. Η Πανεπιστημιούπολη Αθηνών διαθέτει αμφιθέατρο, ικανό αριθμό αιθουσών εξοπλισμένων με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, πλήρως εξοπλισμένους εργαστηριακούς χώρους και συμπληρωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Στο Τμήμα λειτουργούν, επί του παρόντος, τρία θεσμοθετημένα, ερευνητικά-εκπαιδευτικά εργαστήρια:

  • Εργαστήριο Επιδημιολογικής Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων (Ε.Ε.Λ.ΝΟ.), με 8 Μονάδες Επιδημιολογικής Επιτήρησης
  • Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας (Ε.Π.Ε.Υ.) με 2 Μονάδες,
  • Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογίας της Υγείας (Ε.Α.Τ.Υ).

 

Για τις ανάγκες των φοιτητών της Σχολής Δημόσιας Υγείας διατίθεται πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Η/Υ, στο οποίο δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν πρακτική εξάσκηση στο πλαίσιο των μαθημάτων.

 

Η Πανεπιστημιούπολη Αθηνών διαθέτει δίκτυο διασύνδεσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, οπτικοακουστικών συστημάτων διδασκαλίας και εξοπλισμό για την αναπαραγωγή εντύπων. Διαθέτει, επίσης, portal και δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi).

 

Βιβλιοθήκες

Οι Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου διαθέτουν το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και τις κατάλληλες υποδομές για την εξυπηρέτηση των φοιτητών. Στο διαδικτυακό κόμβο των βιβλιοθηκών αναφέρονται λεπτομερώς όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες και δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στους μηχανογραφημένους καταλόγους, τις ηλεκτρονικές πηγές, τα ηλεκτρονικά περιοδικά, κ.α. Η Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Αθηνών διαθέτει πλούσια συλλογή ελληνικών και ξένων βιβλίων και περιοδικών. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα χρήσης όλων των Βιβλιοθηκών του Ιδρύματος. Η βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται από τους φοιτητές και ως χώρος μελέτης και πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία των Βιβλιοθηκών και τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, οι φοιτητές οφείλουν να επισκέπτονται τον ιστότοπό τους (http://www.library.uniwa.gr) ή/και να επικοινωνούν με το προσωπικό.

Λοιποί χώροι

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα γραφεία για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του.

Η Πανεπιστημιούπολη Αθηνών διαθέτει άνετους αύλειους χώρους για την παραμονή των φοιτητών στα διαλείμματα των μαθημάτων.

Εικονική Περιήγηση στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών

video
play-sharp-fill